Dnes je 17.January 2018, meniny má Nataša, zajtra Bohdana

Katalóg filmov

Mŕtvy les nie je bulšit.

Ak ste zvyknutý sledovať filmy, ktoré majú jednoduchú dejovú líniu a vám stačí vnímať dojemný príbeh, ktorý vedie a zvádza, tak toto nie je prípad Pavla Mareka. Jeho filmy totiž kladú veľký odpor a vôbec nevedú k jednoznačnej interpretácii. Mŕtvy les a iný bulšit je pásmo štyroch filmov z jeho študijného obdobia na FAMU (Narodeniny v parku, Žatva, Vychovávateľ k strachu a Mŕtvy les) a už samotný názov pásma nás vedie k viacerým interpretačným východiskám. Čo znamená v názve filmu slovo „bulšit“?

Mŕtvy les je názov jedného filmu a pravdepodobne dodatok „... a iný bulšit“ bude adresovaný ostatným trom. Môže teda ísť o pejoratívny výraz pre ostatné filmy, ktoré si až tak autor neváži. Taktiež to môžeme chápať ako prejav odstupu autora od jednotlivých filmov. Na prvý pohľad sa zdá byť dostačujúce vysvetlenie, že všetky filmy sú vyrobené v produkčnej spoločnosti Bulšitfilm. Takéto pochopenie slova „bulšit“ ale problém nevysvetľuje, iba posúva ďalej. Ak si však všimneme názov pozornejšie, zistíme, že oveľa zaujímavejšie sú iné dve slová v názve. Tie, ktoré rozohrávajú hru medzi slovami „Mŕtvy les“ na jednej strane a „bulšit“ na strane druhej: „... a iný...“. Tieto dve slová jednotlivé časti názvu spájajú a zároveň rozpájajú. Slovo/písmeno „a“ spája jednotlivé štyri filmy do jednej množiny, „iný“ ich zasa z tejto spoločnej množiny vydeľuje.

Takto nachádzame motívy, ktoré sa v jednotlivých filmoch prenášajú: spomeňme aspoň motív neukončenosti. V prípade Narodenín v parku hlavný hrdina hovorí o akejsi nekonečnej piesni, ktorú spieval tri dni a tri noci, vo filme Vychovávateľ k strachu ide zase o známu slovnú hračku - dialóg: dvaja idú na ten istý film Quo vadis a jeden druhého sa stále pýtajú, kam ktorý ide. V ďalšom prípade sme svedkami nekonečnej šachovej partie, ktorú hrá postava sama so sebou.

Filmy sa však na druhej strane aj úplne rozchádzajú. Témou Narodenín v parku je oslava narodenín a jej akási sprievodná meditácia, kde autor prejavuje solidaritu s prírodou: „S lesem se delím o slzy a on se mnou o smůlu.“ V prvom prípade je les priestorom, ktorý poskytuje človeku úkryt, bezpečie, domov, oproti tomu vo filme Mŕtvy les je skôr topografickým priestorom, ktorý svojou nehostinnosťou uchyľuje postavy k absurdnému konaniu.

Vo všetkých štyroch filmoch sa autor zaoberá problémami, ktoré nie sú mimo praktického života, naopak ide o témy, ktoré stoja pri každom z nás - problém partnerstva a rodiny, staroby, samoty, smrti, strachu, hľadania. Tieto problémy však zobrazuje pomocou absurdít, prevrátení skutočností do protikladov, ktoré zase nachádzame iba mimo praktického života. Takto vznikajú scény, kde postava seká drevo na pníku uprostred jazera a potom papierom z dna zapaľuje oheň v peci, ktorá horí. V inom filme nachádzame ryby pohybujúce sa pomocou animácie na podlahe bytu. Každopádne pri pozeraní filmu nemáme pocit, že jednotlivé „absurdity“ sú nezmyselné, ale naopak, rozhodne zapadajú do heterogénneho celku diela. Pavel Marek nás takto učí novému pohľadu na žitý svet, ktorý vyviera z predstáv, sna a zároveň sa prieči praktickému rozumu, pretože spája i rozdeľuje.

Juraj Oniščenko
autor je študentom filmovej vedy

Recenzia filmu

Mŕtvy les a iný bulšit (pásmo)

Mŕtvy les a iný bulšit (pásmo)

Mrtvý les a jiný bulšit (pásmo), Česko, 1987, far., 74 min
Réžia: Pavel Marek Scenár: Pavel Marek Kamera: Roman Včelák Hudba: Milan Guštar Hrajú: Tomáš Hanák, Martina Michálková, Tomáš Turek, Jiří Skála (I), Pavel Marek, Dalibor Fencl, Soňa Pajerová (II), Petr Meissel, Martina Michálková, Anna Ledková (III), Dalibor Fencl, Martin Radimecký, Milan Guštar, Lucie Simerová (IV)