Dnes je 17.January 2018, meniny má Nataša, zajtra Bohdana

Profil

Profil
O nás

Klubové hnutie na Slovensku – ASFK

LOGO ASFK NA STIAHNUTIE

..........................................................................

Asociácia slovenských filmových klubov so sídlom v Bratislave vznikla v roku 1993 ako výsledok potreby rozšírenia a zastrešenia klubového filmového hnutia na Slovensku. Pôvodcom myšlienky vytvoriť občianske združenie, ktoré by organizačne zabezpečovalo a metodicky riadilo činnosť filmových klubov a zároveň jeho zakladateľom bol Peter Dubecký. V čase vzniku združovala ASFK 28 aktívne pracujúcich filmových klubov. V roku 2014 je to  45 klubov po celom území Slovenska.

Distribučný zámer ASFK je sprístupniť slovenským divákom práve tú časť kinematografie, v ktorej umelecké vyobrazenie a filmové majstrovstvo prevyšuje prvoplánový zámer získať čo najviac divákov a tržieb. Prináša preto do distribúcie tituly na dlhší čas, zvyčajne na päťročné obdobie. Postupne k nim pribúdajú ďalšie diela od toho istého tvorcu a vzniká priestor na programovanie ucelených profilových sekcií, či prehliadok. Filmy sa dostávajú do širšieho kontextu dobových a umeleckých súvislostí a vidí ich viac divákov, ktorí môžu svoje názory v priebehu rokov spätne konfrontovať.

1993 - 2014

• Občianske združenie ASFK zastrešuje a podporuje činnosť vyše štyridsiatich filmových klubov

• Je distribútorom filmov zo zlatého fondu svetovej kinematografie • Je distribútorom víťazných filmov z MFF Cannes, MFF Benátky, MFF Locarno, MFF Karlove Vary, MFF Rotterdam, MFF Berlín, MFF Sundance, „oscarových“ titulov atď.

• Je distribútorom slovenských autorských hraných, dokumentárnych a animovaných filmov

• Je najúspešnejším distribútorom súčasných slovenských a českých dokumentárnych filmov

• Je hlavným organizátorom súťažného medzinárodného filmového festivalu FEBIOFEST
a najväčšej filmovej putovnej prehliadky PROJEKT 100 v SR

• Od roku 1993 dvakrát ročne organizuje programovacie semináre pre dramaturgov filmových klubov

• V rokoch 1995 a 1996 organizovala Medzinárodný festival filmových klubov na Slovensku

• Založila a od roku 1997 každý druhý rok organizuje česko-slovenské filmologické konferencie

• V roku 1999 založila a do roku 2002 organizovala letný filmový seminár 4 živly

• Podieľa sa na programe najvýznamnejších filmových a multimediálnych podujatí a festivalov

• Vydáva časopis KINO-IKON – jediný filmologický časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze v SR

• Organizuje projekt FILMY PRE ŠKOLY

• Je vydavateľom filmologických publikácií a DVD

• Udeľuje VÝROĆNÉ CENY ASFK pre najlepší filmový klub, najlepší klubový film a za prínos svetovej a slovenskej kinematografii, ktoré doteraz získali LECH MAJEWSKI, JAN JÍRA, AGNIESZKA HOLLAND, MARTIN ŠULÍK, FERO FENIČ, MARCEL ŁOZIŇSKI, JERZY SKOLIMOWSKI, STANISLAV SZOMOLÁNYI, MIKLÓS JANCSÓ, PETER SOLAN

• Je laureátom doteraz všetkých národných cien SLNKO V SIETI pre zahraničný film v slovenskej distribúcii - (Melancholia (r. L. von Trier), 4 mesiace, 3 týždne, 2 dni (r. C. Mungiu), Grbavica (r. J. Žbanič), Kukuška (r. S. Rogožkin) a laureátom CIEN SLOVENSKEJ FILMOVEJ KRITIKY

• Za 20 rokov uviedla ASFK do kín 850 zahraničných a slovenských filmov

• V roku 2014 obsahuje klubotéka ASFK takmer 400 titulov pre kiná a filmové kluby

• ASFK je členom Únie filmových distribútorov SR a Medzinárodnej federácie filmových klubov FICC

• Projekty ASFK podporujú AVF, MK SR, MEDIA, SFÚ, SAPA, Visegrad Fund,
Poľský inštitút v Bratislave, České centrum v Bratislave a ďalší partneri

 Hlavná činnosť

ASFK je občianske združenie, ktoré od r. 1993 zastrešuje a metodicky usmerňuje filmové kluby na Slovensku. Zároveň ako najväčší distribútor artovej kinematografie, titulov zlatého fondu svetovej kinematografie, súčasnej slovenskej a českej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby prináša do kín každý rok  35-40 celovečerných filmov. V roku 2013 uviedla do kín 38 celovečerných premiér a šesť krátkometrážnych slovenských filmov. .V roku 2014 to bude približne rovnaký počet. Je hlavným organizátorom dvoch najväčších putovných prehliadok v SR - Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa FEBIOFEST (doteraz 20. ročníkov) a PROJEKT 100 (19. ročníkov).

ASFK pravidelne dvakrát do roka organizuje programovacie semináre dramaturgov a zástupcov filmových klubov, ktoré sa konajú v júni na Krpáčove a v novembri v Martine  za účasti domácich i zahraničných hostí (lektorov, filmológov a filmových tvorcov).Od roku 2014 organizuje projekt zameraný na vzdelávanie kinárov NOVÉ KINO.

Podieľa sa na propagácii slovenskej kinematografie v ČR - Letná filmová škola v Uherskom Hradišti, Třinecké filmové leto, Kino na Hranici a pravidelné semináre (Seminár britského filmu, Seminár ruských filmov, Seminár japonských filmov, Seminár indických filmov a atď.)

Ďalšie aktivity

ASFK organizuje, alebo spoluorganizuje rôzne tematické prehliadky, semináre a podujatia. Podieľa sa na  multimediálnych projektoch (festival Pohoda v Trenčíne,  Barbakan v Banskej Bystrici, Ars Poetica v Bratislave). Na MFF Bratislava pravidelne prezentuje svoje úspešné filmy a novinky. V roku 1995 a 1996 bola ASFK prvá spomedzi svetových asociácií, združujúcich filmové kluby, ktorá iniciovala Medzinárodný festival filmových klubov (Banská Bystrica).

Edičná činnosť

Na svojich programovacích seminároch ASFK pravidelne distribuuje klubový bulletin, mediálne ohlasy na činnosť ASFK a ďalšie filmologické publikácie.

V spolupráci so Slovenským filmovým ústavom dvakrát do roka (od r. 1996) vydáva časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze KINO - IKON. Ide o jediný časopis svojho druhu na Slovensku a jeho obsahom sú štúdie, rozhovory, analýzy, reflexie, diskusie a prílohy venované svetovému i slovenskému filmu. Slovenským kinofilom sprostredkúva spôsob akým sa odborne, kompetentne, fundovane a zároveň so zaujatím uvažuje o filme v krajinách s vyspelou kinematografiou.

V spolupráci s denníkom SME pripravovala ASFK do marca 2011 pravidelnú mesačnú prílohu Klubový film o podujatiach, filmoch a novinkách alternatívneho filmového diania a distribúcie. Od septembra 2011 vychádza Klubový film v elektronickej podobe, prostredníctvom directmailu.

V roku 1994 ASFK vydala Katalóg klubotéky ASFK –  predchodcu aktualizovaného druhého vydania  Sprievodcu klubovým filmom (2001). Jedno aktualizované vydanie vyšlo v roku 2003 a v roku 2009 tretie vydanie, ktoré obsahuje fotografie k filmom a množstvo nových informácii. Zámerom vydávania týchto príručiek je poskytnúť „klubistom“ všetky potrebné informácie o filmoch z klubotéky ASFK a uľahčiť a spríjemniť ich každodennú prácu.

Členstvo v medzinárodných organizáciách

ASFK je od roku 1995 riadnym členom Medzinárodnej federácie filmových klubov (FICC) so sídlom v Paríži. Toto členstvo umožňuje slovenskému filmovému hnutiu udržiavať kontakty medzinárodného charakteru a zúčastňovať sa v porotách federácie. Zástupcovia ASFK sa zúčastnili na mnohých medzinárodných filmových festivaloch ako členovia FICC poroty. V roku 2008 vznikla Stredoeurópska federácia filmových klubov, ktorej členom sa spolu s Poľskom, Českou republikou a Maďarskom stala aj slovenská ASFK.

Ako etablovaná distribučná spoločnosť európskych a artových filmov ASFK pravidelne získava podporu z európskych podporných fondov EURIMAGES a MEDIA.  Jej ambície a aktivity sú širokospektrálne a každý rok sa rozširujú. Snaha o čo najlepšie zabezpečenie klubového hnutia na Slovensku prináša množstvo nových nápadov, projektov, filmov a aktivít. Na tomto mieste patrí vďaka všetkým, ktorí podporujú záujmy a aktivity ASFK a bez ktorých by toto občianske združenie nemohlo existovať v takých podmienkach a rozmere, v akom ho vnímame dnes.

ZVLÁŠTNE POĎAKOVANIE PATRÍ : Audiovizuálnemu fondu / Ministerstvu kultúry SR / Slovenskému filmovému ústavu
 

OCENENIA

NÁRODNÉ FILMOVÉ CENY SLNKO V SIETI

Ocenenia pre distribučnú spoločnosť

2014

● Najlepší zahraničný film v slovenskej distribúcii- LÁSKA (2013), r. M. Haneke

2012

● Najlepší zahraničný film v slovenskej distribúcii - MELANCHOLIA (2011), r. L. von Trier

(Z troch nominovaných titulov v tejto kategórii bola okrem Melancholie z distribúcie ASFK nominovaná aj snímka Biela stuha M. Hanekeho)

2010

● Najlepší zahraničný film v slovenskej distribúcii 4 MESIACE, 3 TÝŽDNE, 2 DNI (2007), r. C. Mungiu

(V tejto kategórii boli nominované aj ďalšie dva tituly z distribúcie ASFK - KATYŇ (2007), r. A Wajda a KARAMAZOVI (2008), r. P. Zelenka)

2008

● Najlepší zahraničný film v slovenskej distribúcii GRBAVICA (2005), r. J. Žbanič

2006

● Najlepší zahraničný film v slovenskej distribúcii KUKUŠKA (2004), r. A. Rogožkin

(V tejto kategórii bol nominovaný aj film KÁVA A CIGARETY (2005), r. J. Jarmush z distribúcie ASFK)

CENY SLOVENSKEJ FILMOVEJ KRITIKY

2012

Najlepší zahraničný film v slovenských kinách v roku 2011 - MELANCHOLIA

● Ocenenie slovenských filmových novinárov pre distribučná spoločnosť, ktorá víťazný film uviedla do slovenských kín

2010

Najlepší zahraničný film v slovenských kináchv roku 2009 – VALČÍK S BAŠIROM (2008), r. A Folman

● Ocenenie slovenských filmových novinárov pre distribučná spoločnosť, ktorá víťazný film uviedla do slovenských kín

2009

Najlepší zahraničný film v slovenských kinách v roku 2008 – 4 MESIACE, 3 TÝŽDNE, 2 DNI

● Ocenenie slovenských filmových novinárov pre distribučná spoločnosť, ktorá víťazný film uviedla do slovenských kín

CENY PORTÁLU KINEMA

2009

● Klubový film roka – MEDZI STENAMI, r. L. Cantent

2008

● Klubový film roka – 4 MESIACE, 3 TÝŽDNE a 2 DNI, r. L. Cantent

● Najlepšia distribučná spoločnosť roka

2006

● Kinema film roka – OLD BOY, r. Chan Wook Park