Dnes je 17.January 2018, meniny má Nataša, zajtra Bohdana

Podujatia

Podujatia
Programovacie semináre

Programovacie semináre dramaturgov a zástupcov filmových klubov

O AKÝ DRUH PODUJATIA IDE

ASFK organizuje programovacie semináre zástupcov filmových klubov pravidelne, dvakrát do roka (na jar a na jeseň) od roku 1993. Sú súčasťou metodickej asistencie, ktorú Asociácia poskytuje filmovým klubom. V ASFK je ich momentálne združených 41.  Hlavným účelom je sprostredkovanie pracovného stretnutia klubistov z celého Slovenska, počas ktorého si môžu vymeniť skúsenosti s prácou v oblasti filmových klubov. Majú tu možnosť spoločne  prediskutovať aktuálnu situáciu kín v SR, ako aj dramaturgiu, divácky ohlas a návštevnosť. Odborné prednášky, diskusie a tvorivé porady dopĺňajú exkluzívne projekcie klubových noviniek s odbornými úvodmi, ktoré pripravujú filmoví teoretici, či  samotní tvorcovia (Martin Šulík, Marko Škop, Juraj Lehotský, Zuzana Piussi, Lubor Dohnal, Petr Zelenka, Marek Najbrt, Peter Michalovič, Martin Ciel, atď) a predstavitelia zahraničných partnerských organizácii (Asociácia českých filmových klubov, Poľská federácia filmových klubov, atď.). Pracovné stretnutie zástupcov filmových klubov sa stalo dôležitou súčasťou aktivít ASFK a od roku 1993 je jedinou kontinuálnou edukačnou aktivitou tohto druhu a v tejto oblasti na Slovensku.

KOMU SÚ SEMINÁRE URČENÉ

Semináre sú primárne určené dramaturgom a zástupcom filmových klubov z celého Slovenska. V mnohých prípadoch prichádzajú na seminár kinári, ktorí sú zároveň dramaturgami FK. Programovací seminár je priestorom, kde si prostredníctvom uvedení filmov pred premiérami vytvárajú prehľad o súčasnej kinematografii, debatujú o nej a môžu tituly programovať na premietania podľa diváckeho ohlasu, kapacity a situácie svojho konkrétneho kina. Vďaka pravidelnej účasti samotných tvorcov, filmových vedcov a profesionálov sa dramaturgovia klubov a kinári dostanú k informáciám, ktoré by v tejto podobe inde nezískali. Tým sa z roka na rok skvalitňuje distribučná kultúra a prezentácia filmových diel na Slovensku. ASFK pravidelne, ako príručku, vydáva informačný bulletin, ktorý obsahuje prehľadne usporiadané textové a štatistické informácie z celkovej činnosti ASFK za obdobie, ktoré uplynulo od posledného seminára – tabuľky návštevnosti filmov, zoznam distribučných premiér, mediálne ohlasy, tlačové správy, jednotlivé vydania newslettra Klubový film, distribučné listy, atď.

PRÍNOS

Hlavným prínosom podujatia je vytvorenie pracovno-tvorivého prostredia pre dramaturgov filmových klubov, v ktorom ide predovšetkým o zdieľanie zážitkov z videných filmových diel, o osobné stretnutia, o spoločné diskusie a o výmenu skúseností a dôležitých profesijných informácií. V súčasnosti najpálčivejšej téme v oblasti kinárstva v SR -  digitalizácii kín sa venoval  seminár, ktorý sa konal v máji. Novembrové podujatie prinesie prednášku na tému Kino dnes, zamerané na  možnosti fungovania moderných kamenných kín.

Čím kvalitnejšia je prezentácia nových filmových diel v širších súvislostiach, tým lepšie sa s danými filmami pracuje v kinách, tým pripravenejšie sú kiná a tým viac spokojných a vzdelaných divákov je možné získať – to všetko kultivuje a formuje kinematografickú kultúru v krajine. Aktívna podpora klubového hnutia na Slovensku má (nie len) v tomto podujatí ASFK svoju konkrétnu a praktickú podobu.

______________________________________________________________________________________________

Ohlasy dramaturgov FK

Seminár je pre mňa ako dramaturga filmového klubu výbornou príležitosťou vidieť chystané filmy v predpremiére, aby som mal lepší prehľad pri programovaní. A práve tento rok v Martine bol program filmov naozaj bohatý, takže veru bude z čoho vyberať. Veľmi zaujímavá bola i prednáška o dramaturgii moderného digitálneho kina. Bola pre mňa inšpiratívna, keďže od januára bude naše kino definitívne digitálne. A v neposlednom rade sú pre mňa vzácne stretnutia a vzájomné debaty medzi kolegami klubistami z celého Slovenska. Boris Švirloch, FK iskra Kežmarok

Na programovacích seminároch stretnem mnoho ľudí zaoberajúcich sa filmovými klubmi, kinami, filmami a témami súvisiacimi s klubovým filmom a klubovým hnutím. Jednak si vymieňame skúsenosti a nápady a mnohí kolegovia vedia poradiť a konkrétne pomôcť. Dajú sa tu vidieť filmy v predstihu, naprogramovať ich a v neposlednom rade aj o nich diskutovať. Konkrétne na poslednom programovacom seminári som získal cenné rady ohľadom digitalizácie kina. A vždy tu stretnem skvelých ľudí... J Roman Ďurčat , FK Otáznik Levice

Okrem osobného stretnutia s kolegami a výmeny info zo sveta filmu je to najmä v možnosti vidieť ponúkané tituly, veľmi oceňujem aj spracovaný buletin s množstvom zaujímavých informácií nielen o filmoch, ale aj o samotných kluboch a stáva sa, že prídeme aj na nejaký dobrý nápad alebo myšlienku ako riešiť veci spoločného záujmu (napr. najnovšia iniciatíva na vytvorenie občianskeho združenia jednosálových kín). Jozef Valachovič, FK kino Fontána Piešťany

Programové semináre ASFK navštevujem pravidelne. Počas osmich  rokov prevádzkovania ArtKina Metro v Trenčíne sa pre mňa stali veľmi osožnou a zároveň príjemnou udalosťou v kinárskom kalendári, ktorá mi umožňuje v predstihu na pracovných projekciách vidieť najlepšie  klubové filmy putujúce do slovenskej distribúcie. Dôležitým prínosom tohto podujatia z profesionálneho hladiska je aj fakt, že  pri stretnutiach kinárov a filmových profesionálov dochádza k jedinečnej výmene cenných informácii a vzájomne obohacujúcich názorov na fungovanie filmovej distribúcie. Nemenej podstatným aspektom týchto spoločných stretnutí je aj vytváranie silnej kinárskej komunity, v ktorej som našiel veľa priateľov s rovnakým zmýšlaním i hodnotami. Braňo Hollý, Artkino Metro, Trenčín

Programovacie semináre ASFK navštevujem rád kvôli jedinečnej možnosti zhliadnuť tituly pripravované do klubovej distribúcie, pričom tento rok v Martine ma potešil predovšetkým dokument Adama Oľhu Nový život. Dalším obohacujúcim prvkom v martinskom programe bola pre mňa prednáška o fungovaní moderného kamenného kina. V neposlednom rade ma vždy teší príležitost na stretnutie s kolegami z celého Slovenska, ktorí mi za tie roky prirástli k srdcu. Martin Kočiško, FK Za zrkadlom

Programovacie semináre organizované ASFK vnímam ako veľmi prínosné, vzhľadom k tomu, že dramaturgovi kina v predstihu prinášajú plánované premiéry a pomáhajú mu tak lepšie vytvoriť koncepciu a dramaturgiu kina. Okrem toho sú semináre každý rok obohatené o zaujímavé inovatívne prednášky a v neposlednom rade je to hlavne miesto stretnutia ľudí s podobným pohľadom na svet a prácu s filmom. Je to vždy inšpiratívne, veselé a obohacujúce. Nina Šilanová


Labyrint špeciál 2012

Ďakujeme mestu Martin a kinu Strojár v Martine.

Organizátor: Asociácia slovenských filmových klubov

Partner podujatia: Slovenský filmový ústav

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond