Dnes je 14.December 2017, meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica

Katalóg filmov

Katalóg filmov
Ružové sny
Ružové sny

Ružové sny

Ružové sny, Slovensko, 1976, far., 87 min

Premiéra SR:

Monopol:

áno

Réžia:

Dušan Hanák

Scenár:

Dušan Hanák, Dušan Dušek

Kamera:

Dodo Šimončič

Strih:

Alfréd Benčič

Hudba:

Petr Hapka

Hrajú:

Juraj Nvota (Jakub)
Iva Bittová (Jolanka)
Josef Hlinomaz (strýko Anton)
Marie Motlová (Múčková)
Ľudovít Kroner (Marcel)

O filme

S chápavým pohľadom a láskavým humorom vytvorený príbeh mladého dedinského poštára Jakuba sa odvíja v tragikomickej polohe, so zvýraznením lyrického momentu v konfrontácii sna a túžob s teatrálnosťou každodennosti. Prívetivý Jakub rozváža na bicykli spolu s poštou aj kus svojej nálady, morálnej čistoty a otvorenej rojčivosti. Chromá babka ho môže bez ostychu požiadať, aby ju na chrbte odniesol na záchod, iná dedinčanka, aby zastrelil tchora v kurníku alebo rozriešil spor s nenásytným dedom. Jakub si vie milo a vrúcne vymýšľať, vie hltať nože, robiť stojky na riadidlách bicykla a z prázdneho vrecka vyčarovať kura – rád takto teší najmä svoju lásku Jolanku, žijúcu v cigánskej osade na okraji dediny. Po smrti babičky Jolana odíde do mesta učiť sa za šičku, Jakub utečie za ňou a nejaký čas spolu žijú – Jolane však začne čoskoro vadiť, že Jakub niekedy nedokáže rozpoznať rozdiel medzi hrou a „vážnym životom“. Zatiaľ čo Jakub dokáže na lúke za pár minút „postaviť“ vysnený čarovný dom, cigán Vojto, ktorému sa dievča tiež páči, stavia spolu s jej otcom za dedinou dom skutočný. Jakub a Jolana sú však rozdelení aj predsudkami rozdielneho prostredia voči blízkemu vzťahu ľudí rôznych kultúrnych a rasových komunít, nerealizovateľnému už kvôli vžitému tabu. V 70-tych rokoch medzinárodne najúspešnejší slovenský film, s poetikou typickou pre scenáristického debutanta, spisovateľa D. Dušeka, má pôsobivú výtvarnú stránku. Pútavo je zachytená realita cigánskej osady s využitím autentického rómskeho hudobného folklóru.

Režisér

 • Filmový přehled 6/1977
 • Encyklopédia filmu (Obzor, Bratislava, 1993), s. 715-716
 • Macek, Václav: Dušan Hanák (ČFÚ, Praha 1991), s. 20-22
 • Macek, Václav: Dušan Hanák (Bratislava 1996), s. 64-76
 • Kolesár, Vlado: Úsmev plný snov (o nakrúcaní) - Film a divadlo 22/1976, s. 4-7
 • Mihálik, Peter: Autentickosť a úprimnosť výpovede - Smena 14. 4. 1977, s. 6
 • Jablonický, V.: Mladosť vo filme Ružové sny Dušana Hanáka - Hlas ľudu 21. 4. 1977, s. 6
 • Mihálik, Peter: Radosť z filmovej tvorby - Film a divadlo 7/1977, s. 12-13
 • -hř-: Ružové sny - Kino 8/1977, s. 6
 • Dušek, Dušan: Ružové sny - Kamarát, ...
 • Hepnerová, Eva: Ružové sny - Záběr 13/1977, s. 6
 • Mihálik, Peter: Ružové sny - Televízia 18/1977, s. 12
 • jc: Ružové sny - Tvorba 19/1977, s. 19
 • Hanák, Dušan - Kruta, Jan: Film se zlatými slunci - Mladý svět 23/1977, s. 6-7 (rozhovor)
 • Hrabovská, Katarína: Paradox kvality - Nové slovo 23/1977, s. 13
 • Blažejovský, Jaromír: Téma: člověčina - Rovnost 26. 5. 1977, s. 8
 • Uličný, J.: Príležitosť ku konfrontácii - Slovenské pohľady 1977, s. 147-150
 • Poláčková, Dagmar: In Scénografia v slovenskom hranom filme 1970 až 1990 - In Slovenský hraný film 1970-1990 (SFÚ - NKC, Bratislava, 1993), s. 67
 • Lexman, Juraj: In Hudba (tamtiež), s. 90, 96
 • Jablonický Viliam: In Recepcia slovenského filmu v zahraničnej kritike a publicistike (tamtiež), s. 152-155
 • Cinema 1/1999, s. 37
 • Pavlásková, Slavena: Šťastný let sťahovavých vtákov - Filmové listy Projekt 100 - 1999, s. 30-31.

Ocenenia

 • 1977: Hlavná cena - Veľké zlaté slnko za film a Malé zlaté slnko za mužský herecký výkon (J. Nvota) - 15. FFM Špindleruv Mlýn
 • Cena čs. filmovej kritiky za rok 1976
 • Cena filmových divákov - 15. FČSF Bratislava
 • Osobitné uznanie poroty - 6. MFF Teherán
 • 1978: Cena ZSDU a SLF Dušanovi Hanákovi za najlepší film roku
 • 1980: Grand Prix v súťaži celovečerných filmov a Spoločná cena publika Asociácie pre umenie a film - 2. MFF Ales
 • 1990: Hlavná cena (celej kolekcii dvanástich filmov v súťaži) - Festival českých a slovenských filmov Finále Plzeň.

Filmové premíéry