Dnes je 17.January 2018, meniny má Nataša, zajtra Bohdana

Katalóg filmov

322

322

322, Slovensko, 1969, far., 96 min

Premiéra SR:

Monopol:

áno

Réžia:

Dušan Hanák

Scenár:

Ján Johanides, Dušan Hanák

Kamera:

Viktor Svoboda

Strih:

Alfréd Benčič

Hudba:

Ladislav Gerhardt

Námet:

Ján Johanides – poviedka Potápača priťahujú pramene mora

Hrajú:

Václav Lohniský (Lauko), Lucyna Winnická (Marta), Josef Abrhám (Peter), Viktor Blaho (Greguš), Emil Horváth (Fajnor), Ferdinand Mazal (primár), Miroslav Macháček (lekár), Zdeněk Blažek (lekár), Olga Chodáková (hlavná sestra)

O filme

Psychologický príbeh nevyliečiteľne chorého muža, ktorý hľadá nádej a istoty. Kuchár Lauko, muž v strednom veku, reviduje v hraničnej situácii (názov je odvodený z čísla diagnózy rakoviny) celý svoj život, zvykajúc si postupne na jeho zmenený rytmus. Bývalá manželka Marta, tráviaca voľný čas s mladším milencom Petrom, si od neho požičiava na auto; zahynie pri autohavárii po tom, čo sa rozišla s Petrom, s ktorým sa Lauko stretne pri jej mŕtvole. Lauko, nesúhlasiaci s operáciou, sa stretáva s dlhovlasým chlapcom Vladkom, ktorý ho upútal svojou bezprostrednosťou a vnútornou čistotou. Film má rozmer poetického podobenstva, opierajúceho sa o pôsobivé čiernobiele obrazy. Hlavný hrdina trpí fatálnou fixnou ideou, chápajúc svoju chorobu ako trest za to, že v 50-tych rokoch ubližoval ľuïom. Cíti potrebu mravnej očisty a rehabilitácie, naráža na bariéru ľahostajnosti, nezáujmu a sebectva. Z tohto súkolia sa vyčleňuje jedine postava jeho nemocničného priateľa Vladka, ktorý svojou senzitívnosťou a extrovertnosťou, prežívaním vlastného bytia vo vzťahu k svojmu okoliu, symbolizuje pocit slobody a nezávislosti. Hanákov celovečerný debut nadväzuje na jeho krátkometrážnu tvorbu, zjednotenú témou samoty, anonymity, izolácie jednotlivca v spoločnosti, nemožnosti plnohodnotnej komunikácie a hľadaním ideálu ľudskej slobody a vzájomnosti v intenzívnom prežívaní vlastnej existencie. Film má dôsledne komponovanú štruktúru, vplyv vtedy dominujúceho pop-artu sa prejavil v zaujatí pre kontrapunkt a koláž. Napriek skepticizmu je vo svojej autentickosti prežiarený svetlom znovuoživených nádejí: návrat k sebe možno skúsiť cez očistené, zjasnené vnímanie najzákladnejších prvkov skutočnosti: „...toto je jablko, toto je strom...“.

Režisér

  • Bibliografia > FP 1970/42 + 1990/6; 322 (z MFF v Mannheimu 1969) – ČKSZT 1/1970, s. 39–40; Macek, Václav: Dušan Hanák (ČFÚ Praha, 1991), s. 10–14; Obuch, Andrej: 322 – Dialóg 1989/14–15, s. 8; Macek, Václav: In Metafora ve slovenském hraném filmu (1946–1969) – Film a doba 1990/7, s. 384; Ekran 1969/14; Smena 1. 11. 1969; Kopaněvová, Galina: Debutuje Dušan Hanák (rozh.) – Film a doba 1970/8, s. 428–431; Slovenské divadlo 1970/2; FMF ’88, s. 20–21; ...a volá sa „322“ – Film a divadlo 1969/14, s. 28–29; Rosenberg, Slavomír: Kytica smutných existencií – Film a divadlo 1970/23, s. 12; Hradiská, Nina: Vydarená sonda Dušana Hanáka – Pravda 18. 11. 1970, s. 7; Kincelová, Emília: Debut Dušana Hanáka – Práca 23. 10. 1970, s. 6; Kalinová, Agneša: Film jako mapování vlastního světa – Filmové a televizní noviny 9. 7. 1969; Bonko, Ivan: Diagnóza: rakovina – Bratislava, Večerník 12. 10. 1970, s. 5; Encyklopédia filmu (Obzor Bratislava, 1993), s. 838; Cinema (CS) 1992/11, s. 54; Katalóg XXVII. MFF Karlovy Vary: Spřízněni volbou – s. 59–60; Paštéková, Jelena: In Literárne impulzy v slovenskom hranom filme – Slovenský hraný film 1946–1969 (SFÚ – NKC, 1992), s. 38–40; Macek, Václav: In Metafora v slovenskom hranom filme – Slovenský hraný film 1946–1969 (SFÚ – NKC, 1992), s. 78–79; Porubjak, Martin: In Od falošných ilúzií k autentickému jestvovaniu – Slovenský hraný film 1946–1969 (SFÚ – NKC, 1992), s. 90–91; Fryš, Miloš: In Dny radosti pražského filmového klubu – Informace RČSFK 1988/2, s. 41; Cieslar, Jiří: 322 (Osm útržkù nad zapomenutým filmem) – Filmové zápisky 90–93 (Gryf, Praha, 1993), s. 8–12.

Ocenenia

  • cenenia > Veľká cena (ex aequo s Medium Cool) na XVIII. MFF v Mannheime; Dušan Hanák dostal Hlavnú cenu a Zlatý klinec v kategórii trezorových filmov (za filmy Ja milujem, ty miluješ, Obrazy Starého sveta, 322) na Dňoch českého a slovenského filmu v Bratislave 1990.

Filmové premíéry